Naam:Netsanet Yosef
Woonplaats:Hawassa
Geslacht:Vrouw
Leeftijd: 14 jaar
Schooljaar: Grade 6
Geboden hulp:Onderdak, eten, kledig, schoolgeld en schoolspullen
Maandbedrag 45,00

In 2011 is de moeder van Netsanet overleden aan een ziekte; haar al wat oudere (en vrijwel dove) vader Yosef kwam toen alleen voor de opvoeding van zijn 6 kinderen te staan. Het lukte hem niet om met gezag zijn kinderen te leiden, waardoor het gezin in verval raakte. Door zijn oorlogswonden is hij ook maar beperkt in staat om geld te verdienen; hij bewerkt op zijn eigen tempo een stukje land, waar het gezin van kan eten.
De familie van weduwnaar Yosef zag zich genoodzaakt om de drie jongste kinderen (meisjes) na het overlijden van hun moeder in een Rooms Katholiek opvanghuis (‘Mother Theresa’s missionaries of Charity’) onder te brengen.
Omdat het opvanghuis niet op kinderen gericht is, kregen wij in de zomer van 2011 het verzoek Netsanet en haar oudere zus Nebiyat, oudere broer Zelalem en jongere zus Selam op te nemen in één van onze tehuizen. Vanaf augustus 2011 woont Netsanet in ons gezinsvervangend tehuis.
Netsanet gaat nu naar grade 7 van ‘Selasie school’ in Hawassa.

Wilt u Netsanet helpen?
Omdat Netsanet’s verzorging en opvoeding geheel aan de zorg van stichting Chale is toevertrouwd, dragen wij ook alle kosten. Die bedragen € 45,- per maand. Van dat bedrag worden niet alleen alle schoolkosten betaald, maar vooral ook de kosten voor huisvesting, kleding en gezonde voeding.
Wilt u deze kosten voor uw rekening nemen? Heel graag!