Naam:Tariku Yohanis
Woonplaats:Hawassa
Geslacht:Man
Leeftijd: 18 jaar jaar
Schooljaar: Grade 8
Geboden hulp:Onderdak, geld voor eten en schoolspullen
Maandbedrag 20,00

Tariku is 18 jaar en gaat naar grade 7 van Azrya. Hij woont in één van de huizen van stichting Chale. Hij krijgt geld voor eten, onderdak en schoolspullen van stichting Chale. Hij wil graag wiskunde of informatica gaan studeren.

De vader van Tariku heeft zijn gezin verlaten en is met een andere vrouw getrouwd. Zijn moeder zorgt voor zijn 3 broers en 2 zussen. Hij weet niet waar zijn moeder woont. Hij heeft wel af en toe contact met zijn vader.