Naam:Tesfanesh Abure
Woonplaats:Hawassa
Geslacht:Vrouw
Leeftijd: 15 jaar
Schooljaar: Grade 8
Geboden hulp:Schoolgeld en schoolspullen
Maandbedrag 17,50

Tesfanesh is 15 jaar en zit in grade 8 van Alito. Ze woont bij haar tante Ayelech Anshebo.