Naam:Yeabsira Biruk
Woonplaats:Hawassa
Geslacht:Man
Leeftijd: 14 jaar
Schooljaar: Grade 8
Geboden hulp:Schoolgeld en schoolspullen
Maandbedrag 20,00

Yeabsira is 14 jaar en zit in grade 8 van Azariya. Hij heeft een zusje van 10 jaar (Bilen Biruk), een zusje van 5 jaar (Mekliet) en een broertje van 2 jaar (Bersufekade). Hun moeder heet Asenakech Akako. Zij heeft geen werk. Hun vader heet Biruk Abayne. Hij is dagloner. Yeabsira wil na grade 12 naar de universiteit, hij wil bioloog worden.