Naam:Yeabsira Biruk
Woonplaats:Hawassa
Geslacht:Man
Leeftijd: 11 jaar
Schooljaar: Grade 5
Geboden hulp:Schoolgeld en schoolspullen
Maandbedrag 17,50

Yeabsira is 11 jaar en zit in grade 5 van de Silasi school. Hij heeft een zusje van 7 jaar (Bilen Biruk), een zusje van 2 jaar (Mekliet) en een broertje van 2 jaar (Bersufekade). Hun moeder heet Asenakech Akako. Zij heeft geen werk. Hun vader heet Biruk Abayne. Hij is dagloner. Yeabsira wil na grade 12 naar de universiteit, hij wil bioloog worden.