Over Ethiopië
Hoewel Ethiopië tot de minst ontwikkelde landen ter wereld behoort, is het toch eeethiopie-2n land met enorme rijkdom. Zowel cultuurhistorisch, landschappelijk als antropologisch kent het land een grote verscheidenheid.

Unieke cultuur
Door de relatief geïsoleerde ligging van het Ethiopische hoogland zijn veel Westerse ethiopie-1invloeden pas laat in de 20e eeuw geïntroduceerd. Eigenlijk was het de in het Westen vrij populaire keizer Haile Selassie die Ethiopië in contact bracht met andere culturen. Dat gebeurde in de jaren dertig tot zestig van de vorige eeuw. Daarvoor was het land eigenlijk altijd in staat om vijanden buiten te houden. Alleen een korte bezetting door de Italianen (1938-1942) bleek niet af te wenden.

Door deze zelfstandige positie zijn veel van de gebruiken en gewoonten van de eigen cultuur bewaard gebleven. Mede hierdoor tref je in Ethiopië een trotse houding. Deze houding lijkt op het eerste gezicht wat haaks te staan op de vaak diepe armoede. Veel valt te vertellen over de geschiedenis van het land, de tientallen volken en de vele landschappen en indrukwekkende monumenten. Een bezoek aan het land leert u echter veel meer over de Ethiopiërs en hun prachtige land.

ethiopie-3De koffie
Waar u ook komt in Ethiopië, van de koffie maken ze voor u altijd iets bijzonders. Het is met recht het nationale product. De koffieplant komt van origine dan ook uit de Ethiopische hooglanden!


Stichting Chale en Ethiopië

Vanaf de start is stichting Chale actief in het Zuiden van Ethiopië; in en om de stad Hawassa. Hawassa is een relatief rustige stad in het dichtsbevolkte gebied in Ethiopië. Een stad ook met een prettig klimaat en met redelijk betrouwbare basisvoorzieningen. Electra, stromend water, scholen en klinieken zijn allemaal – mits je voldoende geld hebt – voldoende voorhanden. Hawassa ligt hemelsbreed zo’n 250 kilometer ten Zuiden van Addis Abeba, in de Riftvallei (zie kaart).