WP_20160816_006[1]In 2002 is Stichting Chale bij notariële akte opgericht en zijn de eerste fondsenwervende acties gestart. Het eerste project was destijds het bekostigen van een veilig onderkomen voor een zestal weeskinderen – van toen 3 tot 13 jaar oud. Deze kinderen zijn de broers en zussen van de in 2000 geadopteerde zoon van het oprichtersechtpaar Anita van Blanken en Harry Verwaaijen.

In 2003 is met zowel eigen geld als met de eerste geworven gelden een woonhuis in Hawassa aangeschaft, waar de weeskinderen niet alleen onderdak, maar ook verzorging kregen. Vanaf dat moment konden de kinderen ook naar school en begonnen ze te bouwen aan een eigen toekomst. Op dit moment is de oudste van het stel afgestudeerd aan de universiteit van Gondar; het oudste meisje heeft inmiddels haar vakopleiding bijna afgerond.

Met datzelfde einddoel is stichting Chale vanaf 2005 ook andere (wees)kinderen in en om de stad gaan helpen. Eerst door ruimte in het tehuis te benutten, later ook door kinderen uit kwetsbare gezinnen in de wijken te gaan helpen met financiering van schoolkosten.

Inmiddels helpt stichting Chale bijna 190 kinderen en jongeren. Daarvan zijn er zo’n 30 die geen (zorgende) ouders hebben; deze kinderen wonen in één van onze drie gezinsvervangende tehuizen in de stad.

Sinds 2016 heeft stichting Chale haar hulpactiviteiten ondergebracht bij de speciaal daarvoor opgerichte – en lokaal erkende – Tilahunen Foundation. Yadesa Negero is de manager ter plekke.