Elk jaar in de regentijd (juni-september) probeert het bestuur van stichting Chale in Hawassa te zijn. Het is een drukke tijd; net als bij ons is er de wisseling van het schooljaar en dat betekent veel werk. Zo moeten er elk jaar weer kinderen naar een andere school; bijvoorbeeld omdat de school in hun wijk niet tot aan de hoogste klassen les geeft. Een nieuwe school betekent nieuwe uniformen, inschrijfprocedures en vragen van ouders en kinderen.
Andere kinderen studeren af en dat geeft (soms) ruimte om nieuwe kinderen in ons onderwijsprogramma een plek te geven. Dat leidt er elk jaar weer toe dat er tientallen ouders met hun kinderen bij ons projectkantoor in Hawassa aan de poort staan. Ze hopen dat hun kind op kosten van Stichting Chale een kans op goed (particulier) onderwijs krijgt. Dit jaar stonden er tientallen gezinnen voor de poort; de wijkpolitie moest de ongeduldige ouders op afstand houden. Het projectmanagement gaat nadenken over een selectiesysteem van kinderen via de overheid. We moeten nu te veel mensen aan de poort teleurstellen.

Als het bestuur toch in Hawassa is, probeert ze ook zelf om met inzet van vrijwilligers en/of lokale werkers de eigen gebouwen (opvanghuizen) te onderhouden en te verbeteren. Dit jaar zijn met inzet van o.a. Dick Barink uit Sinderen weer veel deuren, ramen en elektrische systemen werkend gemaakt. Hij wist verschillende kinderen in de opvanghuizen enthousiast te maken om een bijdrage te leveren, door hem te helpen met klussen. Andere kinderen uit de opvanghuizen hebben geholpen met kamers verven, met schoonmaken en met schoolkostuums herstellen.

De laatste dagen van het jaarlijkse bestuursbezoek is nog met man en macht geholpen met het slopen van een oud opslagkamertje. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe keuken, waar straks veel beter hygiënisch eten bereid kan worden.

Sloop van opslagruimte

Ben je ook handig en wil je een keer tijdens je vakantie helpen? Neem contact op met het bestuur om te kijken of zinvolle inzet mogelijk is.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *