Kleinschalige hulp op maat
Stichting Chale helpt kwetsbare kinderen op een kleinschalige, directe manier. Vaak gaat het om weeskinderen of kinderen met moeilijke thuissituaties. Verslaving, HIV-besmetting, psychische stoornissen, maar vaak ook gewoon de wanhopig armoedige thuissituatie maakt dat sommige (stief)ouders hun kinderen niet de kansen kunnen geven die ze verdienen.
Stichting Chale maakt gebruik van een tweetal hulpvormen.

Een kleine, betrokken staf zet zich in voor het welzijn van de kinderen. Elk huis heeft een eigen verzorgster, die in de praktijk als een moeder voor de kinderen is. Op deze wijze creëren we een veilige plek, waar de kinderen heerlijk met elkaar en met andere kinderen kunnen spelen. Ze krijgen er goed te eten en kunnen in de eigen buurt naar school. Met andere woorden: een prima plek om aan hun toekomst in eigen land te werken.

We gebruiken de opvanghuizen als uiterste middel; in eerste instantie proberen we kinderen vanuit een echte thuissituatie te helpen. Om die reden streeft stichting Chale ook geen groei na van het aantal opvangplekken.

Wijkscholen
Naast het eigen opvanghuis/weeshuis maakt stichting Chale ook gebruik van de capaciteiten en kennis van enkele buurtscholen. Als eerste zijn we een samenwerking gestart met de ‘Sela Inat’-school. Deze particulier geleide school is opgericht door mevrouw Tsege Wubejege. We hebben deze vrouw leren kennen als een daadkrachtige vrouw met een groot hart voor kwetsbare kinderen in haar eigen woonomgeving. In de vorm van een eigen school biedt ze ruimte voor kinderen uit probleemgezinnen in de stad die anders niet naar school zouden gaan. Ze geeft kinderen namelijk ook ontbijt en lunch en verlengde opvang zodat de moeder of oma kan werken in die tijd.
Veel kinderen die bij haar onderdak vinden hebben één of beide ouders verloren en wonen bij armlastige familie in, die het kind eigenlijk niet kan onderhouden. Het unieke karakter van de school is de nauwe aansluiting bij de sfeer en cultuur in de wijk. De staf helpt kinderen om vanuit hun achterstandsituatie zowel qua theoretische kennis als gedrag aansluiting te vinden bij de rest van de samenleving.

Daarnaast krijgen de kinderen extra ondersteuning in de vorm van een gezonde lunch; dat schiet er thuis vaak bij in. In de praktijk zie je kinderen na binnenkomst op meerdere fronten een groeispurt maken: kennis, gedrag, zelfverzekerdheid en fysieke gezondheid. Inmiddels werken we ook samen met enkele andere scholen in en buiten Hawassa.