Stichting Chale draagt bij aan een wereld met gelijke kansen voor iedereen.missie-1 Ze wil de verbindende schakel zijn bij het verminderen van extreme verschillen in rijkdom en het grote verschil in toekomstkansen voor kinderen.

We bieden mensen in meer welvarende landen als Nederland een eenvoudige en effectieve manier om hierbij te te helpen.

In Ethiopië organiseren we een simpel maar doeltreffend sponsorsysteem, waar kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen een eerlijk beroep op mogen doen.

Stichting Chale is zich bewust van haar beperkte rol in deze ‘grote’ missie. We koesteren deze kleinschaligheid omdat we zien dat de persoonlijke aanpak die we daarbij in kunnen zetten een extra verschil maakt in het leven van de kinderen en gezinnen die we ondersteunen.