ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en is een door het Rijk -018erkende benaming. De belastingdienst geeft deze toekenning alleen vrij aan organisaties die aan een aantal criteria voldoen. De belangrijkste hiervan is dat de organisatie haar middelen inzet voor het ‘algemeen nut’ en niet voor ‘eigen belang’.

Bestuur
Het bestuur van stichting Chale bestaat uit drie personen:
– Anita van Blanken (Apeldoorn), voorzitter
– Emmy Barink-Huiting (Sinteren), lid
– ‘Vacature’

Beloningsbeleid
In Ethiopië maakt stichting Chale gebruik van betaalde medewerkers. Deze ontvangen (niet meer dan) een marktconform salaris.
In Nederland maakt stichting Chale geen gebruik van betaalde krachten. Bestuursleden van krijgen geen salaris of andere beloningen. Ze kunnen alleen daadwerkelijk gemaakte relevante kosten declareren.

RSIN (fiscaal nummer):
814057755

Het beleidsplan 2022-2025 van stichting Chale staat hier:

Beleidsplan Stichting Chale 2022-2025

Financiële verantwoording
Hieronder treft u de laatste vijf jaarrekeningen van Stichting Chale:

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016