ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en is een door het Rijk -018erkende benaming. De belastingdienst geeft deze toekenning alleen vrij aan organisaties die aan een aantal criteria voldoen. De belangrijkste hiervan is dat de organisatie haar middelen inzet voor het ‘algemeen nut’ en niet voor ‘eigen belang’.

Bestuur
Het bestuur van stichting Chale bestaat uit drie personen:
– Anita van Blanken (Apeldoorn), voorzitter
– Emmy Barink-Huiting (Sinteren), lid
– Manita Staps (Apeldoorn), lid

Beloningsbeleid
In Ethiopië maakt stichting Chale gebruik van betaalde medewerkers. Deze ontvangen (niet meer dan) een marktconform salaris.
In Nederland maakt stichting Chale geen gebruik van betaalde krachten. Bestuursleden van stichting Chale krijgen geen salaris of andere beloningen. Ze kunnen alleen daadwerkelijk gemaakte relevante kosten declareren.

RSIN (fiscaal nummer):
814057755

Hoofdlijnen van het beleidsplan (2016-2020)
Stichting Chale zet ook de komende jaren in op het bewaken van de kwaliteit van haar sponsorprogramma. Hierin zijn de schoolresultaten en het welzijn van de kinderen die we helpen leidend. Waar mogelijk kan het onderwijsprogramma uitgebouwd worden, maar nooit ten koste van de kwaliteit van de hulp die we reeds aan kinderen en jongeren bieden.
Er wordt in deze periode een begin gemaakt met het afbouwen van de eigen opvangcapaciteit.
Deze planperiode zoeken we actief naar mogelijkheden om met lokale partijen (overheid, scholen en maatschappelijke organisaties) het effect van de inzet van de eigen middelen verder te vergroten.

Momenteel wordt door onze manager in Ethiopië gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de lokale autoriteiten (2019-2022).

Financiële verantwoording
Hieronder treft u de laatste vier jaarrekeningen van Stichting Chale.

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016