Stichting Chale neemt vanaf zomer 2016 de activiteiten in Hawassa over van Stichting Studiehuis voor Straatkinderen.

Doordat de laatste stichting zich wil toeleggen op haar werkgebied in Addis Abeba, is in overleg besloten de opvang van (straat)kinderen in Hawassa onder te brengen bij Tilahunen Foundation.

De betreffende kinderen (8) kunnen merendeels in hun eigen vertrouwde omgeving blijven. Samen met onze manager Yadesa en het oprichtersechtpaar van Stichting Studiehuis voor Straatkinderen wordt per kind een onderwijsplan opgesteld en uitgevoerd in lijn met de bestaande hulpstructuur van stichting Chale.

In dezelfde periode zijn ook zeven jongens uit het opvangprogramma van Yadesa’s oude werkgever CSCA verhuisd naar een opvanghuis van onze lokale organisatie in Hawassa, stichting Tilahunen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *